دسته‌بندی نشده

جنایات کوروش کبیر | کوروش کبیر | بیش از ۱ میلیون قتل کوروش

حقیقت های ناگفته کوروش کبیر

بیوگرافی کوروش | دادگر یا جنایتکار روانی

کورش کبیر ، جنایتکار یا دادگر؟جنایات کوروش کبیر! بت پرست یا ذوالقرنین؟

کوروش بزرگ؟ برای فتح نصف دنیا مرتکب جنایت علیه بشریت شد… کوروش ذوالقرنین نبود

 

 

توجه :  به هنگام نظر دادن در قسمت کامنتینگ ، آی پی نظر دهندگان ثبت میشود ، پس اگر خدایی ناکرده ، کلمات رکیک و غیر انسانی و غیر ایرانی و شعار های نژآدی و قوم گرایانه ثبت و مسلما باعث آزار و اذیت دیگر هموطنان شود ، واضحا امکان پیگیری و تبعات قانونی آن نیز وجود دارد.

مهم : هرنوع نظری نشان از شعور و فرهنگ قومی و ملی یک منطقه یا شاید یک کشور را داشته باشد. پس مواظب رفتارهایمان باشیم.

یک ایرانی اصلی اعم از تورک ، فارس ، کورد ، عرب ، بلوچ ، رشتی ، مازنی ، شیرازی ، اصفهانی ، گیلک و … هیچگاه توهین نمیکند.

که ایشان درس مردانگی و مودت را سالیان سال هست تجربه کرده اند و واضحا کسی که در مکتب سید الشهدا قد علم کرده است ، قلم به توهین نمیتواند ببرد.


پست زیر از وبلاگ

http://cyrusthegreatkurosh .blogfa. com

 

برداشته شده است. امیدوارم مورد قبول قرار بگیرد.

 

کورش کبیر و بزرگ! بت مردوک خدای مردوک بعل ذوالقرنین Cyrus the Great

جنایات کوروش کبیر و بت پرست بودن او

“جـنـایـات  کـوروش کـبـیـر”

ذوالـقـرنـیـن قـرآن


چنگـیـز مغـول در کشور خود اسطوره است و سـتـایـش می شود… سلطان سـلـیـمـان عـثـمـانـی، قاتـل مـیـلـیـونـهـا انـسـان بی گناه ، نـمـاد افـتـخـار تـرکـیـه اسـت. عـمـر و عـثـمـان فـاتـحـیـن ایـران تـا افـغـانـسـتـان و … افـتـخـار مـلـی اعـراب هـسـتـنـد…

و “کـوروش کـبـیـر” پـادشـاه انـزان، قـاتـل بـیـش از یک مـیـلـیـون مـرد و زن و بـچـه بـی تـقـصـیـر، بـا هـفـتـصـد جـنـگ کـوچـک و بـزرگ، کـه فـقـط سـه جـنـگ آن بـدون خـونـریـزی بـود ، افـتـخـار مـلـتـی اسـت ، کـه حـتـی یـک ورق از تـاریـخ را نـخـوانـده اسـت…


 

ایـن رسم انـسـانـیـت نـبـود

در طول تاریخ، هر که میلیون ها بی گناه را وحشیانه سلاخی کرد

قـهـرمـان بزرگ و اسـطـوره مـلـی کـشـورش شــد.
 
جنایات کوروش بزرگ که بت پرست بود نه ذوالقرنین

!!! Idolatry – Cyrus the Great


لیکیه ای هایی که در برابر هجوم سپاهیان عظیم کوروش شکست خورده بودند، سوگند یاد کردند که حتی یک تن زنده بدست سـربـازان کـوروش نیفتند، این بود که همه زنان و کودکان خود را در قلعه بزرگ شهر ، به بند کشیدند و تمام ساختمان های قلعه و زنان و کودکانشان را آتش زدند، سپس خود سلاح در دست به مقاومت پرداختند و تا آخرین نفر شهید شدند . “کتاب کوروش کبیر نوشته آلبرت شاندور ص۱۹۵”

در صدها جنگی که کوروش داشته؛ فقط در سه جنگ بدون خون ریزی سرزمینی را اِشغال کرده؛ و در بقیه حملات وحشیانه، متاسفانه صدها هزار زن و کودک نا بالغ زیر سم اسبهای سربازان کورش کبیر و بزرگ! به فجیع ترین وضع ممکن جان داده اند.

درسـتـه کـه زرتـشـت نـبـی، بـی تـردیـد افـتـخـار بـزرگ تـاریـخ ایـران بـوده،

“امـا نـه کـوروش”

زرتشت کبیر بود نه کوروش، سربازان کوروش

می گویی: سربازان کوروش سربازان خوبی بوده اند و به هیچ زن و دختری تجاوز نمی کرده اند، اگه تخیلات فیس بوکی و تلگرامی ات رو کنار بگذاری؛ سربازان کوروش، نه سوادی داشتند، نه کلاسی رفته بودند نه مقاله و روزنامه و اینترنت خونده بودند.

سرباز اون موقع رو از نظر درک و شعور ، حتی با سرباز ۱۰۰۰  سال پیش هم نمیتونی مقایسه کنی. و این توضیح که حتی سربازان ۱۹ ساله همین امروز هم ، اگر مثل داعش در شرایط تسلط بر دختران و زنان یک قوم قرار بگیرند، فکر نکن که مثل حضرت یوسف فرار می کنند و اون دخترا از پشت لباسشون رو پاره میکنند.

کلا سرباز در هر مرحله از تاریخ ؛ یک مرد بسیار جوان است، پر از آتش شهوت، که با توجه به کم سن و سال بودنش خیلی هم به قواعد پایبند نیست… حالا تو خواننده این مطلب که طرفدار کوروش کبیری… قسم بخور و تضمین کن که تجاوزی به زن و بچه مردم صورت نگرفته… تا مسئولیت و جرم اون فجایع بر گردنت سنگینی کنه… 

کـوروش بـزرگ و کـبـیـر؟

بـیـابـان نـشـیـنـان بـی سـواد را بـرای جنگ فـراخـوانـد و لـبـاس جـنـگ بـر تـنـشـان کـرد.

سربازان کوروش کبیر و جنایت علیه بشریت

 قـوم پـارس:

قوم فقیری بود که سالیان سال تحت سیطره مادها تحقیر می شد، یک قوم ستمدیده و بی مطالعه و بی سواد که در دوران بردگی مادها ، هیچ افتخاری جز کارگری و عملگی برای مادهای ثروتمند نداشت. این چیزی که میخونی واقعیته؛ اما اون چیزی که توی فیس بوک و تلگرام خوندی، یک قوم جنتلمن و های کلاس و باسواده، که از میلیونها حضرت یوسف تشکیل شده.


 در صورتی که واقـعـیـت چیـز دیگـری بـود: کسانی که تاریخ می دانند؛ واقـفـنـد که تمام کشور گشایان، برای روحیه دادن به سربازانشان، وعده غنایم ، زنان و دختران اون سرزمین رو به سربازان می دادند.

در غـیـر ایـن صـورت مـحـبـوبـیـت شان در بـیـن سربازان،

بـشـدت کـاسـتــه می شــد…

سربازان جنایت کار کوروش کبیر بت پرست 

تجاوز و جنایت سربازان کوروش کبیر و بت پرست به مردم جهان


 وقتی سربازان برای تفریح، یک اسیر دشمن را به ارابه می بستند و روی زمین می کشیدند، دیگه دست درازی به یک دختر یا کودک چیز عجیبی نبود.

بعضی ها میگویند: کوروش کبیر و بزرگ؟ به سربازان خود حقوق می داده و آنها را بیمه می کرده؛ خوب هیتلر هم همین کار را می کرده، اگر زن یا دختر ۱۳ ساله شما بوسیله سربازان آمریکایی مورد تجاوز قرار بگیرند، حتما میگوئید: اشکالی نداره چون آمریکا سرباز هاش رو بیمه می کنه ، مشکل خاصی نیست.

آخـه بـا مـنـطـق، بـیـمـه کـردن کـه دلـیـل خـوب بـودن یک پـادشـاه نـیـسـت،

صـدام هـم بـیـمـه مـی کــرد و حـقـوق مـی داد.

کوروش هم مثل تمام کشور گشایان تاریخ، پس از فتح یک کشور؛

دست سربازانش رو برای تفریح با زنان و دختران، برای زدودن خستگی راه باز می گذاشت؛ یا حداقل به اونها سخت نمی گرفت.

چون محبوبیتش در بـیـن سربازان به شدت پایین می اومد و از او ناراضی می شـدنـد.

این فقط مخیله و تخیل تلگرامی و فیسبوکی ما ایرانی هاست، می گوییم همه سربازان کره زمین در آن زمان وحشی و بی مطالعه بودند و فقط ما های کلاس و جنتلمن بودیم، جهت اطلاعتون فقط به چند مورد مستند از کتب تاریخ اشاره می کنم.

شهر های ایونیه آسوس لیکیه سارد و صد ها شهر دیگر ،دلاورانه هفته ها در برابر سپاه عظیم و سربازان وحشی کوروش از زن و فرزند و کودکانشان دفاع کردند و بی رحمانه کشته شدند؛ در نهایت صدها هزار زنان شوهر مرده و کودکان یتیم، که پدرانشان را به جرم دفاع از وطن از دست داده بودند و نفرین ها و ناله ها به ایران و پارس های وحشی، حاصل کشور گشایی های کوروش کبیر و بزرگ و عالی مقام بود.

سربازان کوروش کبیر، مردم بی سرپناه را به خاک و خون کشیدند

بـه گـفـتـه سـقـراط حکـیـم:

سـپـاه عـظـیـم پـارسیـان بـه رهـبـری کـوروش؛

در چشم یـونانیـان متمدن اروپـا نـشیـن؛

نـمونـه تـازه ای از بـربـرها بـودنـد…

درود بر مردم بزرگ آلمان، که هیتلر را از لیست قهرمانان ملی شان خط زدند.

سقراط حکیم با نقل از متن نوشته گزنفون اشاره می کند که:

عده ای زیـاد از سنگ تراشان ارشد یونانی را، به امر کوروش اسیر و به ایران برده بودند…

 جـایـی کـه بـردگـی تـنـهـا اجـر و مـزد هـنـرشـان بـود.

ظلم و ستم کوروش کبیر به مردم بی پناه

شـایـد شـمـا هـم مـثـل کـوروش کـبـیـر تـان، بـیـمـاری روانـی داریـد و از دیـدن ذلـت و بـدبـخـتـی مـظـلـومـیـن و ضـعـیـف تـرها، لـذت شـهـوانـی مـی بــریــد.


بنظر شما آیا این بناهای عظیم و باشکوه تخت جمشید، توسط پارسیانی ساخته شده، که تا چند سال پیش بردگان قوم مادها بودند و هیچ هنری نداشتند ؟ یا توسط هنرمندان و سنگ تراشان زبده یونانی که به اسارت از کشور های آسیای صغیر آورده شده بودند ؟؟


شاید بگی کوروش ادیان کـشـورهایی رو که می گـشود؛ آزاد گذاشت و به این آزادی بیان افتخار کنی…

اما این هم ناشی از کم مطالعه بودن توست.

صدها سال قبل از کوروش هم این رسم بوده، پادشاهانی که به خاک و ثروت های فراوان یک کشور چشم  دوخته بودند، پس از فتح اون کشور فقط ثروت هایشان را به یغما می بردند و مردانشان را به کار می گرفتند، با دخترانشان تفریح می کردند و از موقعیت سوق الجیشی اون خاک استفاده میکردند، حتی مثل داریوش، هنرمندانشان را به اجبار به کشور خود می بردند تا بناهایی مثل تخت جمشید را تکمیل کنند.

اون پادشاهان  وقت خود را زیاد صرف تغییر دین و آئین اون کشور نمی کردند و خودشون رو بی جهت با عقاید مردم و بت های آنان درگیر نمی کردند، بلکه با روحانیون ارشد اون کشور روی هم می ریختند، تا نفوذ و تسلط بیشتری روی مردم مستعمرات خود داشته باشند.

اتـفـاقـا اگـر کـوروش یکـتـا پـرسـت بـود، بـت های آنـان را ارج نمی نهـاد و تـعـمـیـر و بـازسـازی نـمی کـرد.

کوروش کبیر، بت پرست بود بگفته خودش

ایـن قـسـمـتـی از مـتـن اسـتـوانـه کـوروش کـبـیـر؟ اسـت…

آیـا ایـن گـفـتـار زشـت می تـوانـد گـفـتـار ذوالـقـرنـیـن خـدا بـاشـد؟

من کوروش؛ مجسمه خدایان را به جاهایی که قبلا در آن ساکن بودند باز آوردم و ایشان را در پرستش گاهی همیشگی مکان دادم؛ و خدایان سومر و اکاد را بی آنکه مزاحمتی برایشان ایجاد کنم به معبد های (بتخانه های) خود باز آوردم ، امیدوارم همه خدایانی که به شهر هایشان بازگرداندم ، هر روز به خدای بعل  و خدای نبو  و بت مردوک یا خدای مردوخ توصیه کنند که به من طول عمر زیاد عطا فرمایند…


میدونی بـت بـعـل (بـل) کدوم خدای اون زمان بود؟

درسـتـه نـمـیـدونـی.

بـت بعـل یکـی از بـزرگ تـریـن و پرطرفـدارترین

بـت هـای اون زمـان بـوده…

 هـمـان بـت بـعـل کـه اسـمـش 

 در سـوره صـافـات آیـه ۱۲۵ قـرآن هـم آمـده: 

 آيـا بــت بـعـل را مـی ‏پــرسـتـيـد

و بـهـتـريـن آفـريـنـنـدگـان را وا میـ‏گـذاريـد ؟؟؟ 

 آخه چی بهت بگم : یه کم مطالعه کن – فکر کن، این کوروش که در کشتار مردم کبیر بود !!! با این عقیده بت پرستانه اش چگونه میتونه ذوالقرنین خدای یگانه باشه؛ یا اصلا چطور میتونه مورد احترام خدا باشه؛ خدایی که آیه بالا را گفته…

کوروش کبیر بت پرست بعل مردوک

 

کوروش نـه بـه افـتـادگی عـیـسـی بـود کـه پـای یـارانـش را بـشـویـد،

و نـه یکـتـا پـرستـی و بـت شکنـی ابـراهـیـم؛

و نـه مـهـربـانـی و صـلـح طـلـبـی زرتـشـت.

هـرگـز “کـوروش بـت پـرست” را بـا زرتـشـت یکـتـا پـرست مـقـایـسـه نکـنـیـد.

 کـوروش را بـایـد:

بخاطر جنـایـت عـلـیـه بـشـریـت، و کـشـتـار میلیون ها نـفـس بـی گـنـاه ، محکوم کرد. 

و از این کـه یک بـت پـرسـت، از کـشـور زرتـشـت بـرخاسـتـه،

و در جـهـان فـسـاد و جـنـایـت کـرده، اظـهـار شـرم کـرد.


 

کـوروش ، قـاتـل ۷۲ هـفـتـاد و دو مــلــت…

 


بت های محبوب و مـورد پرستش کـوروش :

 1. بت مردوک، مردوخ ؛ خدای خدایان بابل.
 2. بـت بعـل (خدای بعل) کـه در قـرآن هم نامـش آمـده.
 3. بـت نـبـو (خدای نبو). 

زرتـشـت، پـیـامـبـر صـلـح طـلـب کـجـا و کـوروش؛

پـادشاه انـزان، قـاتـل صـدهـا هـزار انـسـان بـی گـناه کجـا.

کوروش باج و خراجگیـری که کمـر مردم کشـورهای اشغـال شده،

زیـر بار مالیـاتهـای سنگیـنـش خم شده بـود.

ثروت های سرشار سوریه و آشوریان و تازیان، و مردم کاپادوکیه و فریگیه و لیدیایی ها و مردم کاریا و فینیقیان و بابلیان؛ و ساکنان بلخ بامیان و هندیان و مردم کلیکیه و برسکاها پافلاگونیها و ماگادید ها، و صدها قوم و ملتهای دیگر و طلاهای نابشان و مالیات هایی که به سختی به کوروش کبیر؟ می دادند؛ آنقدر وسوسه انگیز بود که برای پادشاهی مثل کوروش، که شهوت بزرگی مثل یک جنون روانی ، همه وجودش را گرفته بود؛ راهی جز حمله باقی نمی گذاشت.


اگـر کـوروش اقـتـصـاد شهـرهـا را ویـران نـمـی کـرد:

این چیزی بود که کرزوس پادشاه لیدیه به او آموخت، وقتی که هنگام تاراج شهر به او یاد آوری کرد که (آی کیـو) این شهرها از امروز ببعد مال تو هستند، و برای اینکه منبع در آمد خوبی باشند و خوب به تو مالیات دهند، نباید اقتصادشان را ویران کنی، بارها این صحنه تاسف آور را دیده ایم که کشور های تحت ستم کوروش، با اکراه برای او مالیات سنگین می آورده اند و متاسفانه به این ستمگری و جنایت کوروش افتخار کرده ایم.

و حتی شایـد بـعـضی از شـمـا بـیـمـاران! لـذت جـنـسی هـم بـرده ایـد خـدا می دانــد…

بیماران جنسی بربریت ، مدافعین جنایات کوروش کبیر

خدا وکیلی یک بار فکر کن، کسانی که از کشور های دیگه این باج و خراج را به زور و اجبار و نارضایتی؛ برای کوروش کبیر! می آوردند، در دل خود به کوروش چه می گفتند. ناله و نفرین می کردند، یا فحش ناموسی می دادند یا هر دو…  یا شاید می گفتند: خدایا یکروز انتقام ما رو از این بربرها بگیـر…

شـایـد هـم اسـکـنـدر کـبـیـر ؟ آمـد بـه هـمـیـن مـنـظـور!

شاید اسکندر آمد به همین منظور

 

هـنـوز اروپـائـیـان ، بـه ایـن قـاتـل و جـانـی مـی گـویـنـد اسکـنـدر کـبـیـر؟؟

تـعـجـبـی نـداره ، ایـن بـربـریـت در وجـود هـمـه مـا اسـت…

Alexander the Great

 


صـدام کـبـیـر و بـزرگ؟ اسـطـوره نـاتـمـام عـراق!!

صـدام حـسـیـن؛ قـاتـل بـالـفـطـره زن و بـچـه هـای بـی گـنـاه …

هـنـوز در عـراق “کـبـیـر” و بـا وجـود نـامـبـرده مـی شـود…

جنایات صدام در ایران شبیه کوروش کبیر بود...

جنایات صدام و کوروش کبیر

اگـر صدام مـوفـق بـه گـرفـتـن ایـران و کـویـت می شـد؛ عـراقـیـهـا تـا چـنـد هـزار سـال از او بـعـنـوان قـهـرمـان و اسـطـوره عـظـیـم و کــبــیــر و بـزرگ تـاریـخ شـان نـام می بـردنـد.

و مثـل مـردم با اصالـت ایـران، بـرایـشـان مهـم نـبـود کـه صدام یـا کـوروش چـنـد صدهزار بـی گـنـاه را در ایـن راه سلاخی کـرده انـد.


در حالی که  از گفته های واقعی کوروش بزرگ؟ چیـز زیادی بدست نرسیده، ایرانیان هزاران جمله و حدیث و روایت زیبا ، از خود در آورده و به او نسبت داده اند. 

این فقط نشاندهنده علاقه زیاد آن ها به کوروش نیست، در دنیایی که ایرانی تحقیر شده و نمی تواند سری بین سرهای دنیا داشته باشد، بزرگ کردن کوروش، تنها  ابزار  اوست برای هویت بخشیدن به خود.

 شاید بیش از آنکه در فکر عشق به کـوروش کـبـیـر خود باشد، در این اندیشه است که به خودش و جهان، به نحوی ثابت کند که هویت و تاریخ معتبری دارد…


 به گزارش گزنفون، کوروش کبیر؟ در برابر لشکر سراسر مسلح خود نطقی ایراد کرد که خلاصه آن چنین است: «امروز همه نعمت‌های آسمانی در اختیار ماست تا به تارومار دشمنی بپردازیم که در خواب است. جوایز این جنگ از برای شما عمده طلا و اموال و نام نیک و آزادگی است. ما در صبح زود در حالی به شهر حمله می‌کنیم که مردم در بستر ناز و خوشی آرمیده‌اند. ما مشعل‌های بسیار و قیر فراوان در اختیار داریم و خانه‌های آنان جملگی از چوب خرما است. سربازان ما خانه‌های آنان را به سرعت آتش خواهند زد و آنان یا باید بگریزند و یا در میان شعله‌های آتش بسوزند».


جنایات کوروش کبیر و حمله اعراب به ایران

 


کوروش کبیر! برای رسیدن به قدرت، پدر بزرگش را کشت، بعد ها کمبوجیه پسر کوروش که زیر دست کوروش جنایت کار ، رشد یافته بود، برادر خود را کشت تا مبادا به حکومت نرسد.

داریوش کبیر !!! هم گئومات را کشت و قدرت رو از اون گرفت، واقعا خانواده هخامنشی چقدر محترم بودند، همه قاتل، داریوش کبیر و بزرگ!!! هم هزاران انسان بی گناه را به فجیع ترین وضع کشت تا حکومت هخامنشی استوار گردد، پس از داریوش روانی ترین پادشاه هخامنشیان یعنیخشایار به حکومت رسید.

خشایار با لشگری انبوه به یونانیان متمدن و بی آزار  حمله کرد و به رسم دیرینه وحشیگری کوروش و داریوش ، آتن را به آتش کشید و هزاران یونانی با فرهنگ را در آتش سوزاند. خشایار دوم هم برادر خود را کشت تا به قدرت رسید ، چقدر ابلهیم ما که این خانواده قاتل و برادر کش ، افتخارات اعظم و عظیم ما محسوب می شوند.

هنوز بسیاری از ایرانیان جاهل، نام فرزندان خود را خشایار می گذارند بدون اینکه خطی از تاریخ خوانده باشند.

 

دانلود فیلم ۲ دقیقه ای به آتش کشیدن آتن توسط خشایار شاه

 

ایـن قـانـون بـربـرهـا اسـت.

یک پادشاه هر چه بیشتر، مردم اقوام دیگر را می کشت؛

سلاخی و سرزمین هایشان را فتح می کرد،

نـزد بـربـرها عـزیـزتـر، و محبـوب تـر می شـد؛

هورا می کشیدند و به دیده احترام بیشتری به او می نگریستند.

چـون بـشـر هـنـوز کـامـل نـشـده و بـه کـمـال نـرسیـده…

 

چون ما از درون، هنوز هم بربر هستیم؛

با لباسهای مارک دار و ظاهری آراسته.

جنایات کوروش کبیر بت پرستی کوروش

ضد کوروش

نـظـرات خـود را در سطـر پـایـیـن بـگـذاریـد

برچسب‌ها: کوروش کبیر, جنایات جنایت های کوروش کبیر, ذوالقرنین در قرآن, بت بعل بت پرست بود, سربازان کوروش کبیر

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زرتــشــت  |  111 نظر


جنایات بزرگ کوروش بت پرست…

 مـن (نویسنده) فـقـط یک ایـرانی نـیـستـم ، مـن یـک جهانی ام، 

 کـه در گـوشـه ای از خاک زمـیـن بـه دنـیـا آمـده ام… 

 اسـم ایـن گـوشـه ای از خـاک ، هـر چـه مـی خـواهـد بـاشـد، 

 هـر جـای جهـان هـسـتـی، اگـر انـسـانـی در او روح خـدا بـاشـد؛ 

 مـن او را هـمـچـون فـرزنــد بـی پــنــاه خـویــش مـی دانـم. 

 اگـر نسل کشی کـوروش کـبـیـر تان را تـقـبـیـح مـی کـنــم؛ 

 چـون کـوروش ، فـرزنـدان بـی پـنـاهـم را کـشـت… 

برچسب‌ها: جنایات کوروش خونخوار, کوروش بزرگ در جنایت

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زرتــشــت 


ذوالقرنین که نه، کوروش کبیر؟ بت پرست بود…

کـوروش کـبـیـر، ذوالـقـرنـیـن یـا بـنـده بـت بـعـل؟

اثـبـات بـت پـرسـت بـودن کـوروش کـبـیـر و بـزرگ!!

! Idolatry – Cyrus the Great 

کـوروش بـه عـقـایـد بـت پـرسـتـان احـتـرام نـمـی گـذاشـتـه،

بـلکـه، خـودش هـم قـلـبـا بـت پـرسـت بـوده.

جهت اطلاعتون استوانه، قابل استناد ترین مدرکی است که از کوروش کبیر و بزرگ!!! در دسترس است.

می تـوانـیـد ایـنـجـا از ویـکـی پـدیـا هـم دنـبـال کـنـیـد.

 


بـا عـقـایـد کـوروش عـالـی مـقـام، پادشاه خونخوار کشورت،

بـیـشـتـر آشـنـا شـو…

 1. خط ۷ – از استوانه کوروش بزرگ؟ کوروش در استوانه می گوید: نبونید پادشاه بابل تقدیم پیشکش (قربانی)های روزمره به بت ها (ایزدان) را مانع می شد.

  از نظر کوروش کار خیلی بدی بوده که نبونید (که احتمالا یکتاپرست بوده) اجازه نمی داده برای بت ها قربانی کنند.

  که متاسفانه مترجمین برای لطمه نخوردن به شخصیت “کوروش کبیر” و انحراف افکار عمومی، عبارت “بت ها” را به “ایزدان” ترجمه کرده اند که البته فرقی هم نداره بهرحال منظور کوروش چند خدا بوده… (البته اگر تصمیم گرفته باشید تابع منطق باشید)


   

 2. خط ۹ استوانه – کوروش می گوید: از اعتراض و شکایات مردم، انلیل (یکی از خدایان کوروش) عصبانی شد و از آن سرزمین دیگر بت ها (خدایان = ایزدان) که با او زندگی می‌کردند هم؛ (بتخانه ها) پرستشگاه‌ها را ترک کردند.

 3. خط ۱۰ استوانه (کوروش کبیر): مردوک (یا مردوخ)  خدای بزرگ، اراده کرد تا خدایان دیگر (بت ها) به “بـابـِل” باز گردند. (کسانی که می گویند کوروش ذوالقرنین بوده، لطفا فقط یک بار استوانه را بخوانند… خواهشا یک بار)

 4. خط ۱۹ استوانه- کوروش می گوید: تمام (بت ها و خدایان دیگر) او را ستایش کردند؛ و نامش گرامی داشتند.

 5. خط ۲۲ استوانه کوروش: (من کوروش) از نسلی هستم که همیشه پادشاه بوده‌، و فرمان روایی اش را بت بعل و بت نبو  گرامی می‌دارند و با خرسندی؛ پادشاهی او را می خواهند.
  {بت بعل همون بتی که در قرآن (سوره صافات آیه ۱۲۵) آمده، قدیمی ترین بت جهان}


 6. خط ۳۲ استوانه کوروش: دستور دادم همه بت کده هایی، که بسته شده بود را بازکنند. همه خدایان این پرستشگاهها را به مکانهای (بت خانه های) خود برگرداندم.


  اینجا کوروش بت پرست را با ابراهیم بت شکن مقایسه کن…

 7. خط ۳۳ استوانه کوروش: همچنین پیکره یا مجسمه خدایان (بت های) اکد و سومر را که نبونید (دشمن کوروش) بدون هراس از خدای بزرگ به بابل آورده بود؛ به خشنودی خدای مردوک (مردوخ) به شادی و شادمانی… به  بت خانه های خودشان بازگرداندم، باشد که، دل‌ها شاد گردند.

 8. در خط ۳۴ و ۳۵  استوانه کوروش می گوید: باشد که، خدایانی (بت هایی) که آنان را به پرستشگاه های نخستین بازگرداندم، هر روز در حضور خدای بزرگ؛ برای من خواستار زندگی طولانی باشند؛ بشود که گفتار پر برکت برایم یابند. باشد که آن بت ها به خدای مردوک بگویند: به کوروش ، شاهنشاهی که تو را دوست می‌دارد و فرزندش کمبو جیه؛ جایگاهی در بهشت ارزانی دار.

مـنـبـع: ویـکــی پــدیــا متن کامل استوانه کوروش را اینجا بخوانید


کـوروش فـقـط در تـعـداد زیاد کـشـتـار ، کـبـیـر بـود …

کوروش کبیر؟ به عقاید مردم احترام نمی گذاشت، فقط مثل خیلی از پادشاهان تاریخ؛ وقتش رو صرف تغییر عقاید مردم نمی کرد. چون هدفش از تسخیر یک کشور، طلاهای با ارزش و زنان زیبا و نیروی کار مردان و باج و خراج های آنان بود.

این هم مدرک تصویری، که نشاندهنده علاقه کـوروش کـبـیـر شما به ثروت های اقوام دیگر بود. البته من از خواننده ایرانی انتظار ندارم که در این مورد منطقی باشه.

بیماری روانی کوروش کبیر

آیـا شـمـا بـربـرهای مـدرن، بـایـد لـذت شهـوانـی بـبـریـد از تـصـویـر بـالا،

شـایـد هـم تـحـریک جـنـسـی می شـویــد؛

وقـتـی کـه می بـیـنـیـد، پـادشـاه کـشـورتـان بـر بـنـده های ضـعـیـف و نـاتـوان خـدا،

ایـنـطـور نـاجـوانـمـردانـه مـسـلـط شـده بـود.

برچسب‌ها: کوروش بت پرست بوده, کوروش کبیر بت بعل بت نبو خدای مردوک, بت های کوروش کبیر و بزرگ, کوروش ذوالقرنین نبوده, کوروش کبیر ایران

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زرتــشــت  |  5 نظر


کوروش کبیر، قاتل ۷۲ ملت ذوالقرنین خدا نبود…

کوروش بزرگ و کبیر ! بت پرست بوده…

pagan-idol-great-do

کسی که متاسفانه بهش میگن ذوالقرنین قرآن!!


بـه گـفـتـه خـودش (کوروش کبیر) در اسـتـوانـه خودش؛

بـت بـعـل، بت نبو و خدای مردوک ، قـدیـمـی تـریـن بـت های جـهـان؛

پـشـتـوانـه سـلـطـنـت کـوروش کـبـیـر! بـوده…

من نمیگویم؛ کسی نمی گوید؛ این را خود کوروش کبیر شما گفته…


 بت بعل همان که در قرآن هم ، نامش آمده پر طرفدارترین بت جهان در زمان خودش…

آيا بعل را می پـرستيد و بهترين آفرينندگان را وا می گذاريد ؟ (صافات ۱۲۵)

جهت اطلاع تون از کوروش، فقط و فقط یک استوانه باقی مانده و هزاران حدیث و روایتی که در فیس بوک و وایبر و … به نقل از کوروش میگن … فقط به نقل از کوروش میگن و هیچ سند تاریخی نداره، و در این استوانه به جا مانده از کوروش؛ (البته اگر آن را بخوانید)، چیزی جز یک بت پرست دیده نمیشود…


 

هزاران حـدیـث و سخـن زیـبـا را به کوروش نسبت داده اند…

 

فراوان جمله و حدیث به کوروش نسبت داده اند

در صورتـی که از ایـن قاتل بالفطره، فـقـط یک استـوانـه گلی یافت شده که ۸۰% از موضوعات آن به تعریف و تمجید از سه بت و آرزوی طول عمر و برکت از این سه بت است…

و هـمـه احـادیـث ساختگی و سخن های زیبا و این اراجیف، تنها ساخته ذهـن عـلاقـمـنـدان بـه کـوروش کـبـیـر؟ اسـت…


 

کـوروش بـرعـکـس ابـراهـیـم کـبـیــر ؛ بـارها بجای کلمه مقدس خدا ؛ از کلمه خدایان (ایزدان) استفاده کرده و بت بعل را پشتوانه سلطنت خود دانسته، “بت بعل” همان بتی که نامش در قرآن آمده و البته “بت نبو” و خدای مردوک؛ کوروش به گفته خودش، بت خانه های ویران شده را برای شادی دل بت پرستان بازسازی میکند، و بت هایی که به مکانهای دیگر نقل مکان شده بودند را به پرستش گاه اصلی خود باز می گرداند.

کوروش کبیر مردمان سومر و اکد جنایات خونخوار

اگر اطریشی بودی و بهت می گفتند کوروش بزرگ قاتل ۷۲ ملت بوده؛ می گفتی براش متاسفم، چون آدم کشی کار خوبی نیست…

اما در ایران هستی و چون نیاز به پیشینه و هـویــت داری، برای رفع کمبودهایت میگی: خوب کاری کرد اون همه آدم کشت؛ در عوض برای من افتخار آفرید. نمیدونم این افتخار چیه که برای آن حاضری راضی به کشته شدن صدها هزار بی گناه بشی…

کلمات کلیدی: کوروش کبیر قاتل ۷۲ ملت ، کوروش ذوالقرنین خدا در قرآن نبود، کوروش بت پرست بوده، ;,v,a ;fdv

برچسب‌ها: کوروش کبیر و بزرگ و عالی مقام, کوروش ذوالقرنین خدا نبوده, کوروش کبیر, قاتل ۷۲ ملت, قاتل هفتاد و دو ملت

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زرتــشــت  |  15 نظر


کوروش کبیر شما، ذوالقرنین قرآن نیست…

جـواب هایی که از طـرفـداران کـوروش کـبـیـر! می شـنـویـم…

یـکـی از یـکـی بـا مـعـنـا تـر هـسـتـنـد.


 

۱ – کـوروش عـظـیـم! بـدون خـونـریـزی فـتـح می کـرد؟

جـواب: کوروش خونخوار ، فقط بابل را بدون خونریزی گرفت و بقیه جنگها را با جنایت علیه بشریت برنده شد؛ ضمنا به همان بابل هم ، با شمشیر و دشنه و قمه، به قصد کشتار و خون و خونریزی رفته بود ولی خدا می خواست که به مردم بابل رحم کنه …


۲ – آیا کـوروش بـزرگ! هـمـان ذوالـقـرنـیـن قـرآن بـوده؟

جـواب: هرکسی که این رو میگه حاضرم سر شرافتم قسم بخورم که حتی یکبار هم استوانه کوروش رو نخونده، این آقا صد جای استوانه گفته که من بت پرستم و بت خانه ها را آباد کردم و بجای کلمه خدا؛ از کلمه خدایان استفاده کرده؛ کوروش در استوانه، بت بعل را پشتوانه سلطنت خودش اعلام کرده. واقعا چی بگم از این همه هوش و ذکاوت!!

ذوالقرنین قرآن هر کی بوده ، بت پرست نبوده، آیا با عقل جور در میاد که نماینده منتخب خدا بت خانه ها را آباد کنه، و درست به خلاف جهت ابراهیم به جای شکستن بت ها، بت ها را به پرستشگاههای ویران شده برگردونه؟


۳ – اگـر کـوروش نـبـاشـه، پـس بـه چـی افـتـخـار کـنـیـم؟

جواب: به زرتشت پاک و مطهر یا اصلا به هیچ چیزی افتخار نکن، حتما باید افتخار کنی؟ آیا برای افتخار کردن تو ، یک میلیون آدم به فجیع ترین وضع باید کشته می شدند؟؟؟


۴ – اگـه کـشـتـن کـار بـدی بـاشـه ، پـس اعـراب هـم اشـتـبـاه کـردنــد…

جواب: درست میگی عزیزم بعضی  اعراب هم مثل کوروش، قاتل بودند. در مجموع یک اصل اخلاقی بین آدم هاست که میگه آدم کشتن کار خوبی نیست. البته بین آدم ها ؛ کاری نداریم که بعضی ها آدم نیستند و از حیوان هم کمترند… ضمنا جهت اطلاع تون، ابوبکر و عمر سال ها بعد از رفتن محمد، به ایران حمله می کنند…


۵ – دفـاع از وطـن یـک کـار مـقـدسـه …

جواب: دوست عزیز درست میگی ، ولی کورش به کشورهای ضعیف تر “حمله” میکرد نه دفاع…


۶ – چـنـد مـرجـع گـفـتـه انـد: کـه کـوروش هـمـان ذوالـقـرنـیـن قـرآن اسـت !!

جواب: والا چی بگم از آن مرجع محترم تقاضا میکنم که فقط یکبار متن استوانه رو بخونند، چون در اونجا کوروش بزرگ و عظیم !!! بارها گفته که من بت پرستم و بتخانه ها را آباد کردم و از چند بت تقاضا میکنه که بهش عمر طولانی عطا کنند، ضمنا بارها بجای کلمه خدا؛ از کلمه خدایان استفاده میکنه. و بت بعل، قدیمی ترین بت خاور میانه را پشتوانه سلطنتش اعلام میکنه. (همون بتی که اسمش در قرآن هم آمده) حالا اگر مراجع میگن کوروش همان ذوالقرنین است؛ حتما استوانه رو اسکندر نوشته…


۷ – کـوروش عـالی مـقـام ، بـه ادیـان مـخـتـلـف احـتـرام مـی گـذاشـتـه …

جواب: اگر تاریخ رو خونده باشی، این چیز جدیدی نیست… همه کشورگشایان بعد از فتح یک منطقه، وقتشون رو زیاد صرف عوض کردن دین اون منطقه نمیکردند، برای اون پادشاهان و البته کوروش ؛ فقط ثروت های عظیم و طلا و نقره و باج و خراج و مالیات و نیروی کار فراوان و مردان کاری و زنان زیبا و هنرمندان و سنگ تراشان و تکنولوژی اون کشور مهم بود.

حملات کوروش ایدئولوژیک نبود، مثلا عمر وقتی به ایران حمله کرد (که البته مثل کوروش و هیتلر اشتباه کرد) یک حمله ایدئولوژیک بود. وقتی رسید به ایران گفت : نیست خدایی ، جز خدای یگانه… و بساط همه آتش پرستان و خورشید پرستان و الهه پرستان و افسون گران و طلسم نویسان را بهم ریخت . چون حمله اش عقیدتی بود. اما کوروش که خودش در استوانه میگه من بتخانه ها را آباد کردم؟؟ دیگه عقیدتی نیست که بخواد مثل عمر خودش رو با بت پرستان درگیر کنه… چون اصلا خودش بت پرست بوده…


۸ – مـا نـبـایــد کـوروش را بـا هـیـتـلـر مـقـایـسـه کـنـیـم !!

جواب: درسته عزیزم هیتلر بیست برابر کوروش و خیلی زیاد آدم کشته حدود ۲۰ میلیون نفر !!! ولی کوروش بنده خدا فقط یک میلیون نفر ناقابل… که اصلا به چشم هم نمیاد.


۹ – کـوروش بـه جهـان خـدمـت کـرد؟؟

جواب: دوست من ؛ میلیون ها کشته و آواره و کودک یتیم و زنان شوهرمرده و دست و پای قطع شده و زخمی و بیمار و گرسنه؛ حاصل و نتیجه حملات وحشیانه کوروش بود. فقط یه مدتی ایرانیها با طلاهای به زور گرفته شده کوروش مفت خوردند و خوابیدند. کوروش فقط اسباب زحمت مردم جهان شد.


۱۰ – کـسـانـی کـه کـوروش کـشـت، اصلا احـسـاس نـداشـتـنـد و درد نـکـشـیـدنـد !!!

این نظری بود که یکی از خوانندگان وبلاگ نوشت.

جواب: دوست عزیز سیستم عصبی در بدن همه جانداران تقریبا یک میلیارد سال است که شکل گرفته، بنابر این احتمالا بیگناهانی که نیزه کوروش کبیر و بزرگ !!! در گردن و شکمشان فرو رفته، درد رو احساس کرده اند…


۱۱ – جـنـگ هـمـیـنـه دیـگـه، خـیـلـی هـا کـشـتـه مـی شـونـد !!

جواب: یه جوری میگی آدم فکر میکنه داری میگی بازی همینه دیگه یه موقع هم میخوری زمین زانوت زخم میشه… ولی برادر من اینطور نیست، میلیونها کشته و زخمی و یتیم و آواره؛ حاصل حملات وحشیانه کوروش بود… آیا وقتی صدام سر مردم موشک میریخت هم آیا این جمله رو با این لحن ملایم می گفتی؟؟؟

جنایات داریوش کبیر و کوروش کتیبه کوه بیستون


جـهـت اطـلاع تـون، چـنـگـیـز مـغـول در کـشـور خـود پـرسـتـیـده مـی شـود،

امـپـراطـوری خـونـخـوار عـثـمـانـی در تـرکـیـه سـتـایـش مـی شـود،

هـیـتـلـر در آلـمـان و کـوروش کـبـیـر در ایـران مـورد احـتـرام اسـت.


 

فیلم به آتش کشیدن آتن، توسط خشایارشاه ایران


بطور کلی، اصل بر این است که: چون هنوز هم بربر هستیم، هر فرمانروایی که بیشتر آدم کشته را قوی تر و لایق تر و باشکوه تر می دانیم.

برچسب‌ها: کوروش کبیر همان ذوالقرنین قرآن نبود, کوروش سربازان سپاه عظیم, زرتشت ایران کوروش بت پرست بت بعل, جنایات کوروش بزرگ

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زرتــشــت  |  5 نظر


ذوالقرنین و کورش کبیر | آیا کوروش ذوالقرنین است؟

این چند جمله از استوانه کوروش بزرگ! رو بخونید:

خودتون قضاوت کنید که این آدم…

بت پرست بوده یا مثل زرتشت، یگانه پرست بوده؟


خط ۲۲ استوانه: من کوروش از نسلی هستم که همیشه پادشاه بوده‌، و فرمان روایی اش را بت بعل و بت نبو گرامی می‌دارند و با خرسندی؛ پادشاهی او را می خواهند. (بت بعل همون بتی که در قرآن هم آمده، قدیمی ترین بت جهان) 

خط ۳۲ استوانه: دستور دادم همه بت کده هایی، که بسته شده بود را بازکنند. همه خدایان(بت های)  این پرستش گاه ها را به مکانهای (نیایش گاه های) خود برگرداندم.

خط ۳۳ استوانه: همچنین پیکره یا مجسمه خدایان (بت های) اکد و سومر را که نبونید (دشمن بزرگ کوروش) بدون هراس از بت بزرگ به بابل آورده بود؛ به خشنودی خدای مردوک (مردوخ بزرگ) به شادی و شادمانی… به  بت خانه های خودشان بازگرداندم، باشد که، دل‌ها شاد گردند.

حالا شما قضاوت کنید که: این آقا بت پرست بوده یا مثل زرتشت پاک “یکتاپرست” خدایی احتمالش هم وجود داشت که یکبار زرتشت بجای کلمه خدا؛ خدایان را بکار ببرد؟؟؟؟؟

اینجا می توانید در یک سایت معتبر ویکی پدیا متن استوانه کوروش را بخوانید.


آیا کوروش کبیر! همان ذوالقرنین یکتاپرست بود؟

کوروش بت خانه ها را فراوان و آباد کرد و از خدایان مختلف در استوانه اش طلب موفقیت و عمر زیاد میکرد. متاسفم از اینکه خیلی از مخاطبینم حاضر نیستند حتی یکبار متن استوانه کوروش را بخوانند! چون اگر می خواندند اینقدر کار من سخت نمیشد.

مواظب باشید، برای اینکه بت پرست بودن کوروش ، کمی لایت شود؛ کلمه خدایان را ایزدان ترجمه کرده اند…

برای خوندن متن استوانه در سایت معتبر ویکی پدیا، اینجا را کلیک کنید…


آیـا کـوروش واقـعـا بـزرگ بـود؟

تا معنی بزرگی را چه جور تفسیر کنیم، درسته کوروش از نظر مساحتی که به اشغال و تصرف خود در آورد بزرگ و کبیر بود، ولی اگر مساحت دلیل بزرگی باشه، پس اسکندر و عثمانی هم بزرگ بودند، ضمنا از نظر تعداد کسانی که به قتل رسیدند، کسی دقیقا نمیدونه کدومشون بزرگ تر و کبیرتر بودند، ولی اون چه که مسلمه از نظر تعداد کشته شدگان، هیتلر از همه کبیرتر و عظیم تر بوده.


ثـروت فـراوان کـوروش کـبـیـر؟

رئیس کل جهان، رهبر عالم، کسی که از نصف کره زمین به زور و نارضایتی باج می گیره، بنظرتون باید چقدر پول و ثروت داشته باشه شما بگین…

تمام طلاهای غارت شده، پول های رایج او زمان در کشورهای دیگه؛ سرمایه های کشاورزان به یغما رفته… همه و همه در خزاین بیشمار کوروش گردآوری شده بود…


کــوروش ظالـــــم، غـاصـب، سـتـمـکـار…

از همه این حرفا بگذریم، هنوز یک ستمگر ، یه چاقو رو به ناحق، تو کلیه هاتون فرو نکرده تا قدر جون و سلامتی تون رو بدونین، خیلی راحت میگین، خوب تو جنگ که حلوا پخش نمیکنن، ولی نمیگید که آیا ما حق داشتیم به بیگناهان ، به شهرها و روستاهای کشورهای اطراف حمله ناروا کنیم. اگر حق داشتیم، ایکاش خودتون یکی از اون کسانی بودید که فردا صبح قراره زیر سم اسبان کوروش له شوند و یا دختری بودید که فردا قراره به سربازان سلطان ظالم خدمات ارائه کنه… یا کودکی بودید که قراره از فردا صبح دیگه پدر نداشته باشه.

یا مالیات دهندگانی که … به زور مالیات اجباری میدادند…

مالیات اجباری برای کوروش کبیر سلطان ظالم


من نمیگم خیلی منطقی باشید،

اصلا انتظاری ندارم؛

فقط خواهش میکنم یه کم منطقی باشید…

کلمات راهبردی ;,v,a ;fdv Hdh ، کورش کبیر و بزرگ! بت مردوک خدای مردوک مردوخ بعل ذوالقرنین

برچسب‌ها: کوروش کبیر, کوروش ظالم, ثروت کوروش کبیر, کوروش ستمگر غاصب, آیا کوروش همان ذوالقرنین بود

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زرتــشــت  |  7 نظر


پی دی اف جنایات سربازان کوروش کبیر ف ذوالقرنین کذایی و بت پرست…

 

دوستانی که مایلند فایل پی دی اف “جنایات سربازان کوروش کبیر”

(کوروش بت پرست بود نه ذوالقرنین قرآن) رو دانلود کنند… از این آدرس:

 دانلود فایل جنایات سربازان کوروش کبیر بت ذوالقرنین

 

برچسب‌ها: کوروش کبیر بت پرست بود, ذوالقرنین بت پرست نبود, کوروش و ذوالقرنین در قرآن, جنایات سربازان کوروش کبیر

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زرتــشــت 


هنوز غریزه بربریت، سرزمین ها را جدا می کند…

هـنـوز غـریـزه بـربـریـت قـدیـمـی،

سـرزمـیـن هـا را جـدا مـی کـنـد…

yet-barbarism-instinct-land-the great Cyrus?


هـرچـنـد کـه بـشـر از وحشـیـگـری بـربـریـت،

شـتـابـان بـه سـوی ارزش هـای انـسـانـی مـی رود امـا…

مـتـاسـفـم از ایــنـکـه مـی گـویــم:

طـبـیـعـت او “فـعـلا” هـنـوز نـیـز بـــربـــر اسـت.


در حالی که انتظار می رفت بالاخره روزی، از  تعصب قومیت و قلمرو کشور ها بیرون رویم و جهانی شویم، هنوز هم روی دهات و شهر و کشور مان تعصب بی منطق داریم. 

هنوز هم مثل گذشته، لذت بربری و شهوانی می بریم از اینکه کوروش کبیر؟ ۲۵۰۰ سال پیش، یک ملیون بی گناه را وحشیانه سلاخی کرده؛ ما فعلا فقط ایرانی هستیم و…


هــنـوز جـهـانـی نـشـده ایـم،

تـا هـمـه انـسـانهـا را،

چـون فـرزنـدان خـویـش بـدانـیـم.


هنوز غرایز حیوانی چهارمیلیارد ساله و آن ذات و سرشت قدیمی؛

کنترل افکار این “خویشتن” را در دست دارند.


از وقتی که روح خدا، در جسمی شبیه به میمون نئاندرتال دمیده شد،

انسان با کرامت نامیده شدیم، اما انسان واقعی نـشـدیـم.

 بربر های این دوران در سرزمین ما

و هنوز روح تازه وارد خدا ، در بیست هزار سالی که آمـده

هـر چه می کند

نمی تـوانـد کـنـتـرل غرایز چهار میلیارد ساله بربریت جسم را

به دسـت گـیـرد…


هنوز ادم وحشی یا بربری هستیم و لذت جنسی می بریم از اینکه سربازان بی رحم ایران ، شهر آتن را با تمام کودکانش، به آتش کشیده اند، لذت فراوان می بریم از اینکه مردم مظلوم کشورهای دیگر، به ما باج و خراج می دادند، احساس غرور می کنیم وقتی می شنویم، پادشاه ایران کوروش کبیر و بزرگ و عظیم… ؟ 2500 سال پیش، دو میلیون کودک را یتیم و بی پدر کرد.


یـک مـیـلـیـون پـدر و الـبـتـه مـادر کـشـتـه ،

و بـیـش از دو مـیـلـیـون کـودک ، یـتـیـم شـدنــد…

شـایـد هـم، بـسـیـار زیاد تـر از ایـن بـود… 


درســتــه ، هـنـوز هـم بـربـر هـسـتـیـم، بـا شـلـوار لـی و عـیـنـک دودی؛

از درون حـیـوانـات درنــده خـوی، بـا ادعـاهـای مـدرن و مـدارک بـالای تـحـصـیـلـی….


هخامنشیان آتن را به آتش کشیدند

کـوروش کـبـیـر؟ و خانـواده هـخـامـنـشـی،

دنـیـا را بـه آتـش کـشـیـدنـد

و هـنـوز بـعـد از ۲۵۰۰ سـال بــربــرها فـریـاد مـی زنـنـد هـورا هـورا

پـادشـاه قـهـرمـان و بـزرگ و کـبـیــر…


ای روح، ای کرامت آسمان…

بالاخره روزی، باید بر سرزمین جسم، بر غرایز وحشیگری چهار ملیارد ساله این کالبد، استقرار یابی و مسلط شوی… 

ای روح:

بایستی پادشاه تن شوی، بایستی این غریزه، این بربریت قدیمی را از افکار جسمانی خویش دور بریزی…

بایستی انسان واقعی شوی، چیزی شبیه خدا…

این خصلت و غرایز زشت ، این حس کـریـهــ و این بربریت همیشگی تاریخ را از پندار خود بیرون کنی…

حالا اگر آسمانی هستی فریاد بزن: و بگو که فلان پادشاه ایران و البته چنگیز و هیتلر و فرعون و عثمانی، غلط کردند که ملیون ها بیگناه را سلاخی کردند.

فریاد بزن که: من به کشتار وحشیانه و جنایات کوروش بزرگ؟ و بی رحم تاریخ کشور خود؛ دیگر افتخار نمی کنم.


بگو: من فقط یک ایرانی نیستم،

حالا من یک جهانی ام.


من همان روح لطیف و پاک خدا ، خلیفه او بر سرزمین جسم ، و خلیفه منطق بر جهان هستی ام…

منطق من ، قتل عام انسانها و وحشی گری “بربرها” را محکوم می کند ، حتی اگر پدرم، برادرم ، یا پادشاه تاریخم ، مرتکب آن عمل وحشیانه شده باشند…

خوانندگان عزیز: میدانم که با خواندن این متن شوکه می شوید، چیزی که بایستی در ۲۰ سال آرام آرام می شنیدید، در ۲۰ خط و به سرعت شنیدید.

عکس العملهای عجولانه شما ، ناشی از شوک چند لحظه ای تان است.

راه دیگری نبود، سعی کنید بجای اینکه ۲۰ ساله انسان شوید، کمی زودتر بربریت درون را دور بریزید.

البته خود نیک می دانم ، که به این زودی ، میسر نیست…

می دانم که هنوز دوهزار سال دیگر باقی مانده تا آن بربر جانور خوی، آن شبیه به نئاندرتال، کم کم تبدیل به انسانی کامل شود…….

آن وقتی است که روح خدایی بتواند بر جسم حیوانی ؛ کاملا مسلط شود.

برچسب‌ها: غریزه بربریت جنایات کوروش, هنوز هم بربر هستیم, کوروش کبیر و سربازان, وحشیگری بربریت

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بسته